Bungujoshi

Bungujoshi - 3 inks
CountBrandLineInk
1BungujoshiKisa series
#10 Natsukashi no napolitanDetails
1BungujoshiKisa series
#12 yoru kafe deep blueDetails
1BungujoshiKoimoyou
Yakimochi BlueDetails