14 inks

CountBrandLineInk
1TakashimayaAkane
1TakashimayaBlue
1TakashimayaDeep Green
2TakashimayaGreen
4TakashimayaNakafuta Ai
3TakashimayaRed Akame
2TakashimayaYellow
1TakashimayaShihouChuki
3TakashimayaShihouKoki Ao
1TakashimayaShihouShinryoku (Fuka midori?)
3TakashimayaShihouTansei
1TakashimayaUltramanColor Timer Blue
1TakashimayaUltramanColor Timer Red
1TakashimayaUltramanEmerium Green