10 inks

CountBrandLineInk
47Kyo-no-oto01 Nurebairo
29Kyo-no-oto02 Imayouiro
30Kyo-no-oto03 Kokeiro
23Kyo-no-oto04 Yamabuki-iro
42Kyo-no-oto#05 Aonibi
11Kyo-no-oto09 Keshimurasaki
1Kyo-no-otoCherry Blossom of Keage
2Kyo-no-otoMoonlight of Higashiyama
3Kyo-no-otoSoft Snow of Ohara
2Kyo-no-otoStone Road of Gion