8 inks

CountBrandLineInk
48Kyo-no-oto01 Nurebairo
29Kyo-no-oto02 Imayouiro
30Kyo-no-oto03 Kokeiro
23Kyo-no-oto04 Yamabuki-iro
41Kyo-no-oto#05 Aonibi
12Kyo-no-oto09 Keshimurasaki
1Kyo-no-otoCherry Blossom of Keage
3Kyo-no-otoSoft Snow of Ohara