8 inks

CountBrandLineInk
59Kyo-no-oto01 Nurebairo
34Kyo-no-oto02 Imayouiro
40Kyo-no-oto03 Kokeiro
35Kyo-no-oto04 Yamabuki-iro
53Kyo-no-oto#05 Aonibi
21Kyo-no-oto09 Keshimurasaki
5Kyo-no-otoSakuranezumi