10 inks

CountBrandLineInk
57Kyo-no-oto01 Nurebairo
32Kyo-no-oto02 Imayouiro
36Kyo-no-oto03 Kokeiro
31Kyo-no-oto04 Yamabuki-iro
47Kyo-no-oto#05 Aonibi
1Kyo-no-oto08 Moegiiro
18Kyo-no-oto09 Keshimurasaki
1Kyo-no-otoCherry Blossom of Keage
3Kyo-no-otoSoft Snow of Ohara