8 inks

CountBrandLineInk
52Kyo-no-oto01 Nurebairo
31Kyo-no-oto02 Imayouiro
31Kyo-no-oto03 Kokeiro
26Kyo-no-oto04 Yamabuki-iro
45Kyo-no-oto#05 Aonibi
15Kyo-no-oto09 Keshimurasaki
1Kyo-no-otoCherry Blossom of Keage
3Kyo-no-otoSoft Snow of Ohara