7 inks

CountBrandLineInk
1Bungu no MoriMori no ShikiHirosegawa no seseragi
1Bungu no MoriMori no ShikiHitome Senbonzakura
1Bungu no MoriMori no ShikiMatsushima Blue
1Bungu no MoriMori no ShikiNaruko Red
1Bungu no MoriMori no ShikiOgatsu Genshokoku
1Bungu no MoriMori no ShikiSendai Tanabata no yoru
1Bungu no MoriMori no ShikiSuzumeodori Datcha