15 inks

CountBrandLineInk
1UsagiyaAkaiwa Wine
2UsagiyaBisei no Yozora
1UsagiyaFuji Matsuri
1UsagiyaKourakuen
1UsagiyaLove George
1UsagiyaMuscat
2UsagiyaOkayama no Souten
2UsagiyaPione
2UsagiyaSetouchi Marine Blue
1UsagiyaSetouchi Nocturne
1UsagiyaSetouchi Sunset
1UsagiyaShimotsui no Tako
1UsagiyaShinku no Bara
1UsagiyaTamba no Taki
1UsagiyaUshimado Eege Kai