Showbundo - 3 inks

CountBrandLineInk
2ShowbundoKingyo Chouchin Red
1ShowbundoLapis Blue
3ShowbundoShirakabe no Yuugure