Shosaikan - 2 inks

CountBrandLineInk
9ShosaikanSeiran
9ShosaikanShinzan