Shinpuku - 3 inks

CountBrandLineInk
6ShinpukuSakurajima Blue
3ShinpukuSakurajima Lava Red
2ShinpukuSakurajima no Yu-yake