2 inks

CountBrandLineInk
1Ishimaru BunkodoIki Blue Emerald
1Ishimaru BunkodoNagasaki BikeiFujiyama Mariage Purple