8 inks

CountBrandLineInk
1ChibayaBancha
1ChibayaHibiki
1ChibayaKyuri no kareno
2ChibayaSawa no hotaru
1ChibayaSunflower
1ChibayaTenkiame
1ChibayaYayoi
1ChibayaYuugiri