18 inks

CountBrandLineInk
2Tsutaya (Ginza)Aoume
3Tsutaya (Ginza)Berry
2Tsutaya (Ginza)Blood
1Tsutaya (Ginza)Bunkyo no konpeki
3Tsutaya (Ginza)Early Bird
3Tsutaya (Ginza)Edo Iro Kabuki Dōjigōshi no Iro
3Tsutaya (Ginza)Edo Iro Kabuki Hameita no Matsu Iro
3Tsutaya (Ginza)Edo Iro Kabuki Yakusha no Masu Hanairo
2Tsutaya (Ginza)Edo Nandoiro
2Tsutaya (Ginza)Edo Noren no Iro
1Tsutaya (Ginza)Shogon Na kagayaki
1Tsutaya (Ginza)Sky
1Tsutaya (Ginza)Tanoshii tsuioku
2Tsutaya (Ginza)Toki no Haneiro
2Tsutaya (Ginza)Umeda Early Bird
1Tsutaya (Ginza)Friendship inkFriendship purple
1Tsutaya (Ginza)Friendship inkVein Blue
1Tsutaya (Ginza)Umeda TsutayaNight Owl